Pasaport Nasıl Alınır? Pasaport Çeşitleri ve Gerekli Belgeler

Pasaport almak, aslında tahmin edildiği kadar zor değildir. Bu konuda sizler için bir çalışma hazırladık ve tamamen resmi kaynakların en güncel bilgilerini organize ederek bu kaynakları karşınıza çıkarıyoruz. İşte en sık alınan pasaportların, nasıl alındığına dair bilgi dokümanı;

Pasaport Çeşitleri

pasaport-cesitleri

Yukarıdaki görmüş olduğunuz fotoğraftaki gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu normal ve özel durumlar için pasaportlar vardır. Peki bu pasaportlar ne anlama gelmektedir ve nasıl, nereden alınır?

Umuma Mahsus Pasaportlar – Normal Pasaport

pasaport

Türk vatandaşlarının umuma mahsus münferit ve umuma mahsus müşterek pasaportları yurt içinde Valiliklerce, yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları ve Büyükelçiliklerince verilir. Umuma Mahsus Münferit Pasaportlar, en az üç ay, en fazla beş yıl süreyle geçerli olmak üzere verilir.

Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

 • İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek pasaport talep formu,
 • Nüfus cüzdanı aslı,
 • Dört adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Temditler için iki adet),
 • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen “Pasaport cüzdan bedeli” ve talep edilen sürelere göre belirlenmiş pasaport harcı (Temditler için pasaport cüzdan bedeli istenmez),
 • Reşit olmayan ve mahcurlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakati (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilir).

Umuma Mahsus Müşterek Pasaportlar:

musterek-pasaport

Üç ay, altı ay ve bir yıl geçerli olmak üzere verilir. En az beş kişilik kafile teşkil edilerek toplu halde yolculuk etmek isteyen Türk Vatandaşlarına talep etmeleri halinde verilir.

Umuma Mahsus Müşterek Pasaportların Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:

 • Kafile başkanının dolduracağı İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecek pasaport talep formu,
 • Nüfus cüzdanlarının asılları,
 • Kafile başkanının beş, diğerlerinin dörder adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğrafları,
 • Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen “Pasaport cüzdan bedeli” ve her kişiden talep edilen sürelere uygun ayrı ayrı alınacak pasaport harcı.

Umuma Mahsus Pasaport

Bu tür pasaportlar halen yurt içinde valilikler adına Emniyet Müdürlüklerince ve yurt dışında Konsolosluklarımızca verilmektedir.

Umuma Mahsus Pasaport Almak İçin İstenen Belgeler;

1- Pasaport form dilekçesi; yurt içinde umuma mahsus pasaport almak isteyen vatandaşlarımız, Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanıp Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından bastırılarak İl Emniyet Müdürlüklerinde satışa sunulan ‘pasaport istek formu’ tam ve doğru olarak doldurulduktan sonra İl Emniyet Müdürlüklerine müracaat edilir.

2- Nüfus Hüviyet cüzdanı; Pasaport istek formuna yazılan bilgilerle nüfus hüviyet cüzdanındakilerin karşılaştırılmasından sonra pasaport müracaatlarından sonra kendilerine iade edilir.

3- 4adet (4,5×6 ebadında) vesikalık fotoğraf. Temditlerde iki adet.

4- Reşit olmayanlar veya mahcurların kanuni temsilcilerinden muvafakat name,

5- İşçi ve işçi ailelerinden İş ve İşçi Bulma Kurumundan alınacak belge,

6- Yurt dışında öğrenci olanlardan Milli Eğitim Bakanlığından alacakları belge,

7- İthalat ve ihracatçı ile belli bir meslek yazdıracaklardan (kasap ve vb.) ilgili kuruluşlardan belge.

Bu türden pasaport almak veya temdit ettirmek için herhangi bir İl Emniyet Müdürlüğü’ne veya dış temsilciliklerimize başvurmak mümkündür. Ancak nüfusa kayıtlı olduğu İlden başka bir yere müracaat edilmesi halinde tanzim süresi uzamaktadır.

Hususi Damgalı Pasaportlar (Yeşil Pasaport)

hususi-damgali-yesil-pasaport

Dört yıl süreyle , yurt içinde İçişleri Bakanlığı, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri ve Başkonsoluslukları tarafından verilir. Yurt içinde İçişleri Bakanlığı adına bu görevi İL EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ üstlenmiştir.

Yeşil Damgalı Pasaportu Kimler Alabilir Peki?

 • TBMM eski üyeleri ,
 • Eski Bakanlar,
 • Görevleri süresince Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları,
 • Birinci, ikinci, üçüncü derece kadrolarda bulunan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlileri,
 • Birinci, ikinci, üçüncü derece kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlileri,
 • Sözleşmeli olarak çalışanlardan, kadro karşılıkları olmayan ancak TC Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri birinci, ikinci, üçüncü derecelerden kesilmekte olan Devlet Memurları ve diğer Kamu Görevlileri,
 • Dört, beş ve altıncı maddelerde belirtilenlerden emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış bulunanlar,
 • Bunların eşleri ile bu tür pasaportu almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşleri (Başkası ile evlenmemiş ise),
 • Bu durumda olanların yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ve yine yanlarında yaşayıp reşit olmayan erkek çocukları.

Hizmet Pasaportları

hizmet-pasaportu

Türkiye’de görev alan ve yurt dışına resmi bir iş için gitmesi, çalışması gereken kişilere, memurlara sadece hükümet, hususi idari birimler ve belediyeler tarafından görevlendirilen kişilere, Türkiye Kızılay Cemiyeti ve Türk Hava Kurumu  tarafından verilmektedir.

Diplomatik Pasaport

pasaport-nasil-alinir-gerekli-evraklar

Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami iki sene için, daimi görevle gidenlere de Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürede geçerli olmak üzere verilir.

Diplomatik pasaportlar Kimlere Verilir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterine,Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Valilere, Büyükşehir Belediye başkanlarına, Büyükelçi unvanını almış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanına ve bu Başkanlığın yurtdışındaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, din hizmetleri koordinatörlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. Kaynak

 

Bu bilgiler ile pasaport işlemlerinizi kolaylıkla halledebilirsiniz. Resmi evraklar ve bu evrakların aktif olarak alınmasına ilişkin, sürekli yeni yasalar çıkıyor lakin, biz en güncel bilgileri sizlere ulaştırmayı hedefliyoruz bu konuda her zaman. Bu yüzden, Biletall.com blog’u ile sizlere en etkili çalışmaları organize ediyoruz. Pasaport almak, eskisinden daha kolay bir şeklide işlediği için, bürokrasi konusunda da aklınıza takılan pek çok seçeneği organize edebiliyorsunuz.

Yazı Hakkında Düşündüklerinizi Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.