Dünya Tarihinin En Önemli Ticaret Yolları | İnfografik

Ülkeler arasında çeşitli bölgelerde yer alan ve oldukça çok kullanılan ürünlerin zaman zaman kullanıldığı veya kullanılacağı yerlere taşınmaya başlamasıyla birçok ticaret yolu oluşmuştur. Uygarlıklar arasında köprü görevi gören bu yollar ile birlikte birçok ürün taşınmıştır. Ürünler dışında insanların taşımacılığı sağlanmış. Kültürler birleşmiştir. Dünya tarihimizde oldukça önemli olan bu ticaret yollarını gelin hep birlikte öğrenelim.

Baharat Yolu

Baharat kültürünün doğudan gelmesinin sebebi ticaretinin 15. yüzyıl öncesinde sadece Doğu bölgelere yapılmış olmasıydı. Baharata ulaşım sadece Kuzey Afrikalı ve Arap tüccarlar ile sağlanmakta olan bu dönemde baharata ulaşmanın pahalı olmasının sebebi de budur.  Uzak Doğu ve Batı arasında bu ticareti sağlamak için kurulan yola da Baharat Yolu adı verilmiştir. Bu yol Hindistan’dan  İran’a, Irak’a ve Kızıldeniz’e uzanmaktadır. Son olarak da İskenderiye Körfezine gelerek sonlanmaktadır. Diğer ticaret yollarından farkı ise sadece deniz üzerinde rotası olmasıdır.

İpek Yolu

Ticaret yolu dendiğinde akla ilk gelen yerlerde biri de burasıdır, diyebiliriz. İpek Yolu, dünyanın en önemli ticaret yollarından biridir. Tarih ve seyahat düşkünü insanların oldukça fazla tercih ettiği rotalardan biridir. Genel olarak ipek ticareti yapmak için kullanılmaktadır. Sadece kara bağlantılı bir yol değildir. Deniz bağlantısı da bulunmaktadır. Çin’den Avrupa’ya ipek ticareti yapmak için kullanılmasının yanında Doğu, Batı arasında da çeşitli malzemelerin ticareti yapılmaktadır.

Tuz Yolu

Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir. Burada tuz taşımanın dışında başkent İtalya’nın orta kesimlerine bağlanmaktadır. Bu yönüyle de oldukça önemlidir. Seyahat etmek oldukça keyiflidir. Ayrıca yol üzerinde birçok kaplıca da bulunmaktadır. Antik ticaret yollarımız arasında oldukça önemli olduğu bilinmektedir.

Kral Yolu

Bir diğer ismi de Pers Kral Yolu olarak bilinen bu yol Efes’ten Persepolis’e en hızlı ulaşımı sağlamak için inşa edilmiştir. M.Ö. 5. Yüzyıllarda kurulduğu bilinmektedir. Bu yol için Yunan tarihçisi Herodot “Dünyada Pers kuryelerinden daha hızlı seyahat eden bir şey yoktur” demiştir. Yol yaklaşık 2700 kilometrelik bir uzunluğa sahiptir. Kral Yolu, Roma zamanında çok fazla kullanılmaktaymış daha sonra arkeolojik araştırmalar ve tarihi kaynaklar ile birlikte yol tekrar düzenlenmiştir.

Trans Sahra Yolu

Kuzey Afrika’dan Batı Afrika’ya kadar uzanmaktadır. Afrika’nın bilinen en eski uluslararası ticaret yollarından biri olarak bilinmektedir. İlk kez M.S. 4. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Sahra’yı birçok bölgeye bağlamıştır. Oldukça tehlikeli olduğu bilinmektedir. Üzerinde oldukça fazla güzergâh yer almaktadır.

Çay Ve At Yolu

En tehlikeli ticaret yollarından biridir. Çin’den Tibet ve Hindistan’a kadar uzanmaktadır. Yol yaklaşık 10 bin kilometrelik uzunluğa sahiptir. Yolun üzerinde nehirler, köprüler, çeşitli tapınaklar ve küçük köyler yer almaktadır. Tarihi M.Ö. yaklaşık olarak 1600’lere kadar gitmektedir. İsmi yapılan çay ve at takasından gelmektedir.

Amber Yolu

Baltık Denizi’nden Mısır’a kadar uzandığı bilinmektedir. İlk olarak Tuna Nehri üzerinden Karadeniz’e gidilmekte ardından da Yunana geçilmektedir. Romalılar’ın Tuna Nehri’ne doğru giden bu yolu Aquileia Limanı’na bağlamalarıyla yol gelişmiştir. Daha sonra da yol neredeyse Mısır’a kadar uzanmıştır. Günümüzde de bazı ülkelerde bu yolun izleri görülmektedir.

Yazı Hakkında Düşündüklerinizi Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.